Eğitmenler

Eğitimciler projenin en önemli unsurları olarak algılanmaktadır. Bu kapsamda konusunda uzmanlaşmış ve bilgi birikimini ilgi gruplarının seviyelerine göre aktarabilecek yeterlilikte eğitimciler belirlenmiştir. Doğa bilimleri ile ilgili bölümlerdeki karasal ekosistem ve sucul ekosistemin tüm canlı bileşenlerine ilişkin uzmanlık alanlarına sahip öğretim üyeleri seçilmiştir. Üstelik eğiticilerin hemen tamamı bu tür doğa eğitim kamplarına katılan ve kendi konularını anlaşılır bir formatta sunan öğretim üyeleridir. Dolayısı ile bu tür eğitim faaliyetlerinde tecrübeli olmaları önemli bir kriter olarak görülmektedir.

Eğitim çalışmalarına katılacak olan eğitmenlerin çalışma konuları ve ilgi alanları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Proje Personeli No Ünvanı Adı Soyadı Projedeki Görevi (Yürütücü, Uzman, Eğitmen, Rehber) Mesleği Uzmanlık Alanı (Doktora alanı veya çalışma alanı) Çalıştığı Kurum
1 Uzman Yusuf Durmuş Yürütücü Akademisyen Omurgasız Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü
2 Dr. Araş. Gör. Edibe Özmen Uzman Personel Akademisyen Botanik Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü
3 Arş. Gör. Ayşegül Evren Uzman Akademisyen Yaratıcı Drama Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
4 Dr. Araş. Gör. Esra Elif Aydın Dede Eğitmen Akademisyen Canlılarda davranış-Protozooloji Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü
5 Prof. Dr. Aydın Akbulut Eğitmen Akademisyen Sucul Sistemler Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü
6 Prof.Dr. Ali Demirsoy Eğitmen Akademisyen Zooloji- Zoocoğrafya, Hayvan sistematiği Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü
7 Prof.Dr. Levent S. Turan Eğitmen Akademisyen Zooloji - Omurgalı hayvanlar Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi
8 Prof. Dr. Ercan Aksoy Eğitmen Akademisyen Jeoloji Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği
9 Doç.Dr. İbrahim Ünal Eğitmen Akademisyen Gökbilimi İnönü Üniversitesi
10 Prof. Dr. Hasan Sevgili Eğitmen Akademisyen Canlılarda ses ve haberleşme mekanızmaları Ordu Üniversitesi-Öğretim Elemanı
11 Prof. Dr. Galip Akaydın Eğitmen Akademisyen Botanik Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fak. Biyoloji
12 Dr. Fatma Kökdil Sağlık Hizmetleri Doktor Doktor Hacettepe Üniversitesi Beytepe Mediko
13 Mühendis Tahsin Bilgiç Rehber Mühendis Kemaliyeli bir doğa rehberi Serbest Meslek (Yük. Mühendis)
14 Öğretim Görevlisi Hasan Kuleli Rehber Akademisyen Kemaliyeli bir doğa rehberi Kemaliye Meslek Yüksek Okulu
15 Doç. Dr. Pınar Türkenoğlu Eğitmen Akademisyen Farmasötik Botanik Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü