Neden Kemaliye?

Kemaliye’nin coğrafik ve biyolojik olarak önemine ilişkin başlıklar aşağıda sıralanmıştır.

1. Doğu Anadolu’nun ortalama yüksekliği 1300 metre olmasına karşın, Kemaliye İlçesi 600-3500 metrelik yükseltileri, yakın mesafelerde kapsamaktadır.

2. Dar bir alanda, hem Sibiriyan hem Akdeniz iklimi egemendir.

3. Topografik yapısı bakımından “bilinen fauna ve flora bilgileri kapsamında” hem Sibiriyan, hem Akdeniz hem Eremiyal fauna ve flora elemanlarının yan yana içermektedir. Bu nedenle biyolojik çeşitliliği açısından ayrıcalı bir konumdadır.

4. Sadece Kemaliye İlçesinden tanımlanmış birçok bitki ve hayvan türü bulunmaktadır.

5. Bu hayvan ve bitki türlerindeki zengin çeşitlilik, habitat çeşitliliğinin bir sonucu olarak görülmektedir. Her şeyden önce karasal ve sulak ekosistemler temel alındığında, her iki ortamında Kemaliye’de bir çok alt habitat grupları ile temsil edildikleri görülmektedir. Sulakalan ekosistemi içerisinde; dağ gölleri, akıntı hızı yüksek akarsular ve dereler, durgun ve yavaş akan karasu nehri, baraj gölü gibi bir çok alt sistemler mevcuttur. Karasal ekosistem için step, orman, meyve bahçeleri, dağ habitatı, serpantin alanları, kayalık alanlar gibi bir çok habitat bulunmaktadır. Bu özellikler bakımından ekoloji okulunda verilebilecek tüm doğal öğeleri içinde barındırmaktadır.

6. İki büyük kanyonun arasında yer almaktadır. Batıda yer alan ve içerisindeki su düzeyinden yaklaşık 900 metrelik duvarlarla ayrılan Navril Kanyonu’nun Milli Park kapsamına alınması için çalışmalar başlamıştır. Bu kanyonun baraj gölü içeren kısmı 8 kilometre, tüm uzunluğu ise yaklaşık 35 km.dir. Doğu-güneyindeki kanyon birçok değişik habitatı içermektedir ve yaklaşık 40 kilometre uzunluğundadır.

7. 1974 yılından önce Fırat’ın kolu Karasu bu kanyonlar arasından akarken, Keban Barajı’nın yapımından sonra kanyon 100 metre kadar su ile dolarak büyük bir baraj gölü meydana getirmiştir.

8. Buzul dönemlerinde gelen birçok tür Kemaliye Vadisine sığınarak burada relikt (sığıntı) olarak kalmıştır. Semenderlerden Salamandra salamandra semenovi’nin Türkiye’de bulunan birkaç yerinden biridir. Biyolojisi ve yayılışı bugüne kadar çalışılmamıştır.

9. Derelerinde hala genetik yapısı kirlenmemiş gerçek dağ alabalıkları Salmo trutta macrostigma yaşamaktadır ve bugüne kadar incelenmemişlerdir.

10. Biyolojik çeşitliliğindeki bu ilginç yapı bakımından birçok yerli ve yabancı bilim adımı kısa sürelerle buralara gelerek önemli çalışmalar yapmışlardır.

11. Türkiye’deki büyük tahribata karşın, yaban yaşamı yine de bu bölgede önemli ölçüde çeşitlilik göstermektedir. Bilinen gözde memeli türleri olarak: Ayı, kurt, tilki, su samuru, vaşak, gelincik, porsuk, kirpi, dağ keçisi, yabani domuz; kuş ve sürüngen faunası olarak da çok zengin bir bölge kimliği göstermektedir.

12. Kemaliye ekoturizme açılacak ilk bölgelerin başında gelmektedir.

13. Yapı tarzı ve kültürel kimliği ile UNESCO’nun 7 bölge yedi şehir projesine aday bir ilçedir.

14. ÇEKÜL Vakfı Kemaliye’yi özel bir statüye almış ve kendisine özgü mimarisini korumaya ve tanıtmaya çalışmaktadır.

15. Neredeyse Kıtaların biyoloji ayırımına neden olan Anadolu Diyagonali üzerinde bulunması nedeniyle ağaç ve otsu bitkiler buna bağlı olarak hayvansal çeşitlilik hem zengin hem de ilginç bir bileşim göstermektedir.

16. Türkiye ilçeleri içerisinde en kapsamlı sayılacak etnografik-tabiat müzesi burada kurulmuştur. Etnografik sunumla başlayan bu müze, doğal varlıkları ve jeolojik yapıları da sergilemeye başlamıştır.

17. Yüzyıllar boyunca, dışa dönük olarak yaşayan, özellikle İstanbul ile ilişkisini hep sürdüren yöre halkı, küçük alanlarda en yüksek tarımsal verimi elde etmeye özen göstermeleri ve arazi yapısı nedeniyle özel bir peyzaj uygulamaları, birçok ekonomik ve süs bitkisinde çeşitlenmeye zemin hazırlamıştır. Her ne kadar son yıllarda ihmal nedeniyle birçok canlı türünün ırkı ortadan kalkmış ya da tehlikeye girecek kadar yoğunluklarında azalmış olmasına karşın, yine de Kemaliye bir müze özelliği göstermektedir. Her türlü meyvenin, özel olarak adı konmuş, her biri diğerinden belirgin özellikleriyle ayrılan onlarca çeşidi özenle bir araya toplanmıştır. Yani Kemaliye pek az yöre ile kıyaslanabilecek zenginlikte genetik bir müze “gen kaynağı” özelliği göstermektedir.

18. Balıkçılık, arıcılık ve doğada üretime yönelik lisans eğitimlerini de içeren, yaklaşık 10 farklı disiplinde eğitim veren üç yüksek okul bulunmaktadır.