Projenin Sonuçları

Projeye katılan farklı disiplinlerden ve bölümlerden yetişen katılımcıların;

- doğal sistemler ile ilgili araştırma zeminlerini fark etmeleri, ufuklarının genişlemeleri

- özellikle eğitim fakültelerinden katılan araştırma görevlileri ve yüksek lisans-doktora öğrencilerinin eğitim süreçleri içerisinde çevre eğitimlerini almaları

- katılımcıların çevreye olan bakış açılarının değiştirilmesi ve/veya genişletilmesi

- katılımcıların devam edecekleri eğitim kurumlarında öğrendiklerini aktarma gibi önemli sonuçlar doğurması beklenmektedir.

Projede, üzerine çok önemle durulan eğitim fakültesi mezunlarının ve diğer eğiticilerin kendi okullarında oluşturdukları öğrenci topluluklarına çevre eğitimini aşılamaları ve her bir öğrencinin bir çevre temsilcisi olabilmesinin sağlamaları için katılımları özellikle düşünülmüştür. Bu nedenle katılımcıların, proje ile çevre dilini algılamaları, öğrenmeleri ve geri dönüşüm olarak görev yaptıkları okullarda birincil çevre temsilcileri olmaları sağlanacaktır. Projenin bu sonucu çok önemsenmekte ve başarının temelini oluşturacağı düşünülmektedir.